Alkohol a prawo jazdy

by Jerzy
(Wrocław)

Alkohol a prawo jazdy wg Ustawy o kierujących pojazdami.

Alkohol a prawo jazdy wg Ustawy o kierujących pojazdami.

Alkohol a prawo jazdy
"Prawo jazdy nie może być wydane osobie, u której stwierdzono
uzależnienie od alkoholu." - z uwagi rodzaj wykonywanej przeze mnie pracy
tzn. pracuję w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Mam pytanie jaką podstawę prawną ma ten zapis? za odpowiedź z góry dziękuje.

Moja odpowiedź
Dokładną formułkę zawierał Art. 91.Kodeksu drogowego, a po zmianie przepisów Art.12 Ustawy o kierujących pojazdami, który stwierdza że,

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

1. u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

Jakie to są substancje precyzuje Dz. U. 2003 Nr 116 ROZP. MIN. ZDROWIA z dnia 11 czerwca /Akt wykonawczy Kodeksu drogowego/.
Wymienione są opiaty, kokaina, amfetamina razem z analogami, barbiturany i benzodiazepiny.

Rozporządzenie w miarę dokładnie precyzuje sposób przeprowadzenia tych badań oraz inne warunki.

Generalnie badania obejmują; badanie moczu, śliny lub krwi Krew pobiera tylko pielęgniarka lub lekarz.
Alkohol a prawo jazdy - jest coraz mniej szans, aby uniknąć utraty prawka w razie złapania przez Policję lub inne organy porządkowe. Obejrzyj filmik o zaostrzeniu norm prawnych, dotyczących poziomu alkoholu we krwi, po której utracisz prawko, jadąc nawet w stanie wskazującym na spozycie alkoholu:
Wnioski musisz wyciągnąć samemu!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.