Dyrektywy Unijne a Prawo Polskie

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Dyrektywa unijna o prawach jazdy

Dyrektywa unijna o prawach jazdy

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców z 15 kwietnia weszło w życie 29.06.2011 roku. Sprawa dotyczy stanu prawnego z 2010 roku, i była rozstrzygana na podstawie starych przepisów.

Obecnie takie osoby(jednooczni czy epileptycy), po spełnieniu warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców z 15 kwietnia 2011 roku, i braku innych przeciwwskazań do kierowania pojazdami mogą uzyskiwać prawo jazdy.

Dalsza część mojego komentarza na kanale YouTube komentarz nie mógł przekraczać 500 znaków.

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców z 15 kwietnia weszło w życie 29.06.2011roku. Sprawa dotyczy stanu prawnego z 2010 roku, i była rozstrzygana na podstawie starych przepisów.

Obecnie takie osoby(jednooczni czy epileptycy), po spełnieniu warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców z 15 kwietnia 2011 roku , i braku innych przeciwwskazań do kierowania pojazdami? mogą uzyskiwać prawo jazdy.

Jeśli chodzi o osoby chore na padaczkę, to brak przepisów i praktyka orzecznicza nie pozwalały im na uzyskiwanie prawa jazdy. Przepisy już się zmieniły, co do praktyki orzeczniczej zapewne już też się zmienia(wymaga jednak to czasu)

WOMP, czy IMP w lodzi nie mogą pominąć w wydawaniu orzeczeń lekarskich rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 kwietnia w sprawie badań lekarskich kierowców 2011 roku. Muszą stosować się do przepisów prawnych, i orzekać zgodnie z prawem.
A zarazem zmieni się praktyka orzecznicza i podejście lekarza uprawnionego do badań lekarskich kierowców do tematu 'padaczka a prawo jazy' oraz 'jednooczność a prawo jazdy'.

Więc lekarze z przychodni rejowej/praktyki prywatnej, WOMP czy IMP w Łodzi będą takim osobom(epileptykom, jednoocznym) wydawać, lub już są wydawane orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami(jeśli te osoby spełnia wymagania i nie zostaną stwierdzone inne przeciwwskazania).

Za to w dalszym ciągu w decyzji uznaniowej lekarza jest to czy przeprowadzi dodatkowe badania psychologiczne oraz kody ograniczające prawo jazdy np. 05.05 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy oraz inne kody ograniczające prawo jazdy.

Zgadzam się, że ten wyrok zamyka drogę do dochodzenia roszczeń/odszkodowań za negatywne orzeczenia WOMP i późniejsze utrzymywanie ich przez IMP w Łodzi, osobom jednoocznych czy chorym na padaczkę w okresie od 15 września 2010 - 29 czerwca 2011roku.

Dlatego, że dyrektywa unijna określała tylko minimalne wymagania, i państwa członkowskie mogły określić bardziej rygorystyczne normy.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Nowe Rozporządzenie Badania kierowcow 2011

by Anonim
(Wrocław)

Najnowsze rozporządzenie ministra zdrowia o badaniach kierowców

Najnowsze rozporządzenie ministra zdrowia o badaniach kierowców

Wczoraj na stronie Ministerstwa Zdrowia zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców, podpisane przez MINISTRA ZDROWIA.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 2)

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=017379

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Publikacja w Dz.U nowego rozporzadzenia

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

zostało opublikowane w Dz.U 29.04.2011 roku.
Wchodzi w życie z dniem 29.06.2011 roku.

(Dz.U rok 2011 nr. 88 pozycja 503)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110880503

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Pytanie Kiedy wejdzie Dyrektywa ?

by Michał
(gdzieś w Rzeczypospolitej)

Witam mam pytanie kiedy wejdzie dyrektywa z 3 września 2010 roku? w której lekarz medycyny bedzie już korzystał z tego prawa?

Mam też pytanie czy w moim przypadku mogę sie starać juz teraz o prawo jazdy czy mam szanse uzyskac ?

,a mianowicie 8 lat temu miałem jednorazowe omdlenie i włączono mi leczenie,teraz się okazuje,od 1,5 roku jestem już wyleczony nie biorę żadnych tabletek...bardzo proszę od powiedz z góry bardzo dziękuję...

Odpowiedź
Przypuszczam, że już niedługo. Prezydent właśnie podpisał ustawę o kierujących pojazdami /styczeń 2011/ i logicznym jest, że nowe akty prawne oparte na tej dyrektywie się pojawią.

Kiedy dokładnie.Nie potrafię odpowiedzieć.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.