Przedłużanie prawa jazdy B C bez wykonywania zawodu kierowcy

Czy za każdym razem przy wymianie prawka musisz robić psychotesty?

Czy jak skończył Ci się termin ważności prawa jazdy kategorii B i C, ale nie chcesz przechodzić badań na kategorię C, to czy będziesz musiał
powtórnie zdawać egzamin państwowy na kierowcę  zawodowego?


Witam, piszę z zapytaniem
Mam prawo jazdy kategorii B,C,C+E + Kwalifikacje wstępną  i jak moje prawo jazdy dając przykład C, kończy się w 2018  a B kończy się w 2019
i w 2019 roku będę chciał zrobić tylko badania lekarskie na B bez  psychotestów i badań na kategorię C, to czy w tym wypadku tracę całkowicie  uprawnienia na kategorię C?

I jeśli np. za kilka lat będę chciał znowu pracować jako kierowca zawodowy, to muszę znowu robić kurs i zdawać egzamin w Wordzie?

Czy wystarczy po kilku latach, mimo że prawo jazdy były nie ważne, zrobić psychotesty, badania lekarskie i szkolenie okresowe i znowu będę mógł pracować jako kierowca?.Moja odpowiedź


Sytuacja jest analogiczna do mojej osobistej.
Mam prawo jazdy C jeszcze z Wojska i nigdy nie jeździłem zawodowo..

Ostatnio, jak przedłużałem prawo jazdy, to zrobiłem tylko psychotesty i badania lekarskie. Jakbym chciał jeździć zawodowo, to musiałbym zrobić kwalifikację wstępną, a mój widz szkolenie okresowe.

Nie masz potrzeby robienia nowego kursu na C oraz zdawania egzaminu państwowego.Czy jak przedłużasz samą kategorię B prawka, to potrzebujesz psychotestów?

Witam,
za kilka dni będę szedł do lekarza, żeby przedłużyć prawo jazdy kat B.
Posiadam też C,  ale nie chcę jego przedłużać, bo nie planuje jeździć ciężarówką.

Czy, żeby przedłużyć na samo B potrzebuję  tylko badania lekarskie, czy też psychotesty, jako że robiłem je kiedyś na kategorię C?

Czy mimo to na B nie potrzebuję psychotestów?Odpowiedź jest prosta:
Jak chcesz przedłużyć tylko B a zawiesić kategorię C, to wystarczą same badania lekarskie. Zaoszczędzisz w ten sposób 150 zł,
bo taka jest cena urzędowa psychotestów.

Jak kiedyś w przyszłości znowu zechcesz być kierowcą C, to wystarczy zrobienie szkolenia okresowego oraz badań lekarskich i psychotestów.
Nie ma potrzeby powtarzania egzaminu państwowego na prawko zawodowe.Share this page:
Podoba Ci sie Strona? Dodaj link. Popatrz jak...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?