Badania kierowców od 2018 r.

Pojawiło się Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 16 maja 2018 r. Pozycja 970 zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Jest ono na tyle ważne, że znacznie złagodzono
niektóre normy zdrowotne.


Po pierwsze możesz zostać kierowcą zawodowym pod pewnymi warunkami będąc jednoocznym oraz nie jest wymagane tzw widzenie stereoskopowe.

Czyli jak jesteś kierowcą zawodowym i straciłeś
w wypadku jedno oko, to po 6 miesiącach od zdarzenia
oraz przedstawieniu opinii lekarza okulisty
potwierdzającej adaptację masz szansę na powrót do zawodu.


Jak jesteś osobą chorą na padaczkę i przyjmujesz leki,
to wystarczy już rok okresu beznapadowego, zamiast poprzednich dwóch lat.
Chyba to powinno wystarczyć, aby nie zdawać
powtórnego egzaminu na prawo jazdy,
ale na dzień dzisiejszy do końca nie jestem pewien.
Również w przypadku nieuregulowanej cukrzycy czyli w przypadku nawracającej ciężkiej hipoglikemii  w porze czuwania orzeka się istnienie przeciwwskazań  zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Ale ponowne badanie lekarskie tej osoby przeprowadza się po upływie 3 miesięcy od ostatniego takiego epizodu.”.

Czyli masz kwartał na dojście do siebie po takim incydencie.

..
Ogólna refleksja jest taka.
Przepisy stają się bardziej ludzkie.
Ustawodawcy zaczynają rozumieć,  że posiadanie prawka nie jest czyjąś fanaberią, a koniecznością życiową umożliwiającą w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

W przypadku chorego na padaczkę, była to konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawko, co niestety trochę kosztuje.

Spora grupa ludzi była wykluczona z zawodowego kierowania pojazdami z powodu problemów ze wzrokiem.

Share this page:
Podoba Ci sie Strona? Dodaj link. Popatrz jak...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?