Sprawdź normy słuchu wprowadzone od 2014 roku.

W tym wideo opowiem Ci o nowych normach słuchu kierowców zawodowych z rozporządzenia ministra zdrowia z 17 lipca 2014 roku.

Cześć nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu  z Wrocławia i w zasadzie muszę Ci to przeczytać,
bo nowa norma jest wyjątkowo liberalna. Początkowo nawet myślałem, że jest to jakaś pomyłka ministerialna.


2. W przypadku osoby:
1) ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,


2) podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
3) występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,


4) o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami


– konieczne jest zachowanie możliwości swobodnego porozumiewania się na drodze słuchowej, co oznacza rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości nie mniejszej niż 1 metr w uchu lepiej słyszącym, w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego.3. W przypadku stwierdzenia konieczności zastosowania aparatu słuchowego lub implantu słuchowego, uprawniony lekarz wpisuje w orzeczeniu lekarskim właściwy kod i subkod, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami


Czyli jakie wnioski jak jesteś osobą niedosłyszącą:
Jak ucho lepiej słyszące ma rozpoznawać mowę z odległości nie mniejszej  niż 1 metr, to teoretycznie gorzej słyszące - słyszeć nie musi.

Dopuszczono w końcu korekcję aparatem słuchowym,
no bo skoro można oczy korygować okularami, to czemu uszy mają być gorsze. Nie doczytałem nigdzie, że ma się robić obligatoryjnie audiometrię lub konsultować u specjalisty laryngologa.


Na wszelki wypadek poczekałbym jakiś czas, bo równie dobrze może to być jakiś błąd  ministerstwa, a w zasadzie ludzi przepisujących czy przygotowujących ten akt prawny do druku.

Myślę o tym tylko dlatego, bo poprzednie normy były naprawdę restrykcyjne i słyszeć trzeba było dobrze. Kłopotliwa byłą by dla Ciebie sytuacja, gdybyś nagle przeszedł badania, skończył kurs na prawko, a tu nagle kolejna zmiana przepisów i nie możesz pracować.

P.S. Normy się jednak nie zmieniły, czyli praktycznie osoba z poważnym niedosłuchem może starać się o prawo jazdy na autobus lub ciężarówkę.
Zapraszam Cię do skomentowania tego artykułu, szczególnie jak jesteś osobą niedosłyszącą, a chcącą się zrealizować w zawodzie kierowcy ciężarówki lub autobusu.

Czy te nowe normy są jakimś ułatwieniem, czy dalej wszystko pozostanie po staremu? Na razie niewielu niedosłyszących zgłosiło się do mnie na badania kierowców, ale ułatwia to sprawę weteranom szos, którzy z wiekiem doznali w sposób naturalny osłabienia słuchu.


Share this page:
Podoba Ci sie Strona? Dodaj link. Popatrz jak...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?